print Drukāt

IIAS

Kas ir IIAS?

IIAS jeb Komersanta informācijas ievades un apstrādes sistēma ir Regulatora izstrādāta un pārziņā esoša sistēma, ar kuras starpniecību regulētie komersanti elektronisko sakaru, ūdenssaimniecības, atkritumu apglabāšanas, un siltumenerģijas nozarēs Regulatoram elektroniski iesniedz normatīvajos aktos noteikto informāciju - atskaites un dokumentus.  IIAS ir drošs un ērts veids kā, izmantojot interneta sniegtās iespējas, Regulatoram iesniegt atskaites un dokumentus.  IIAS nodrošina arī iesniegtās informācijas uzglabāšanu un analītisko apstrādi. 

IIAS ir pieejama tikai Regulatorā licencētiem vai reģistrētiem komersantiem, kuriem ir piešķirtas IIAS lietošanas tiesības.  Lai reģistrētos IIAS, lasiet sadaļu “Kā kļūt par IIAS lietotāju”.

Kā kļūt par IIAS lietotāju?

IIAS iespējas

IIAS lietotājam ir iespējas:

-  apskatīt Regulatoram iesniedzamo dokumentu, atskaišu sarakstu un informācijas iesniegšanas termiņus,

-  apskatīt Regulatora pieņemtos un komersantam saistošos lēmumus,

-  aizpildot elektronisko veidlapu formu,  iesniegt atskaites un pievienot dokumentus,

-  rediģēt iepriekš iesniegto informāciju, veidojot jaunas dokumentu versijas,

-  sekot līdzi, vai Regulators ir pieņēmis komersanta iesniegtos dokumentus un atskaites,

-  saņemt Regulatora komentāru par korekcijām, kas jāveic iesniegtajā dokumentā,

-  komunicēt ar Regulatoru, izmantojot IIAS iekļauto saziņas rīku.


IIAS lietotāju statusi

IIAS lietotājam tiek piešķirts noteikts statuss, kas nosaka lietotāja iespējas veikt IIAS noteiktas darbības. Izšķir 4 lietotāju statusus (kur katrs nākamais tiesību līmenis ietver iepriekšējo):

1.  Lietotājs ar skatīšanās tiesībām – lietotājs var tikai skatīt IIAS ievadīto informāciju.

2.  Lietotājs ar dokumentu sagatavošanas tiesībām - lietotājs var skatīt IIAS  ievadīto informāciju un komersanta vārdā sagatavot dokumentus (ievadīt informāciju, pievienot failus) un saglabāt tos IIAS.

3.  Tiesību pārvaldnieks  - lietotājs var izveidot, mainīt un dzēst komersanta lietotājus, kuriem piešķirtas skatīšanās vai sagatavošanas tiesības, kā arī skatīt IIAS ievadīto informāciju un komersanta vārdā sagatavot dokumentus un tos saglabāt IIAS.

4.  Lietotājs ar tiesībām iesniegt dokumentus (Amatpersona) - lietotājs var sagatavot, saglabāt IIAS un iesniegt dokumentus, kā arī skatīt IIAS  ievadīto informāciju un izveidot, mainīt un dzēst lietotājus, kuriem piešķirtas skatīšanās vai sagatavošanas tiesības. Iesniegtie dokumenti tiek uzskatīti kā elektroniski parakstīti, tiem ir juridisks spēks.

IIAS lietotāja konkrēts statuss var tikt piešķirts vairākiem lietotājiem vienlaicīgi – plašāk par to lasiet sadaļā “Kā kļūt par IIAS lietotāju”.

IIAS lietotājs var pārstāvēt vairākus komersantus, taču vienlaicīgi IIAS  iespējams darboties tikai viena komersanta vārdā.


Tehniskās prasības IIAS lietošanai

Lai izmantotu IIAS, komersantam nepieciešamas dators, interneta pieslēgums,  arī Regulatora piešķirtās pieejas tiesības.

Korektai IIAS darbībai  ieteicams izmantot šādas pārlūkprogrammas:

-  Microsoft Internet Explorer 11 vai jaunāka;

-  Microsoft Edge;

-  Google Chrome 48 vai jaunāka;

-  Mozilla Firefox 44 vai jaunāka;

-  Apple Safari 7 vai jaunāka.

Pārējo pārlūkprogrammu lietošana netiek ierobežota, bet var nenodrošināt pilnu IIAS  funkcionalitāti.


Normatīvie akti, kas nosaka IIAS lietošanu

Regulatora padomes lēmums Nr.1/8 “Komersanta informācijas ievades un apstrādes sistēmas lietošanas noteikumi”


Kontaktinformācija problēmu un neskaidrību gadījumā

E-pasts: sprk@sprk.gov.lv  

Telefons: +371 67097200