• Jaunumi >
  • Uzlabojas pasta pakalpojumu kvalitāte?
 
print Drukāt

Uzlabojas pasta pakalpojumu kvalitāte?

01.03.2019.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir apkopojusi informāciju par pasta pakalpojumu lietotāju iesniegtajām sūdzībām 2018. gadā. Sūdzību skaits, salīdzinot ar 2017. gadu, samazinājies par 15 sūdzībām jeb 40%. Vienlaikus joprojām relatīvi liels sūdzību skaits saglabājas par pasta sūtījumu piegādes kavēšanos.

Regulatoram tieši adresētas 18 sūdzības, trīs pārsūtītas no Patērētāju tiesību aizsardzības centra, savukārt viena sūdzība – no Satiksmes ministrijas. Attiecīgi 8 sūdzības Regulators saņēmis par eksprespasta pakalpojumiem, savukārt 12 sūdzības – par tradicionālā pasta pakalpojumiem. Izvērtējot sūdzības pēc pasta pakalpojumu veidiem, vērojama tendence saglabāties relatīvi lielam sūdzību skaitam par eksprespasta un kurjerpasta pakalpojumiem, attiecīgi samazinoties sūdzību skaitam par tradicionālajiem pasta pakalpojumiem.

                     Sūdzību skaita dinamika no 2013. gada līdz 2018. gadam

Izvērtējot sūdzību iemeslus, Regulators konstatēja, ka saņemtās lietotāju sūdzības ir par pasta sūtījumu piegādi (14) un pasta sūtījumu nozaudēšanu (4). Četras sūdzības vērtējamas kā dažādas, aptverot jautājumus, kas saistīti ar pasta pakalpojumiem vai to sniedzējiem.

Lai gan sūdzību skaits 2018. gadā ir samazinājies, joprojām rādītājs nav sasniedzis 2015. gada līmeni, kad sasniegts vismazākais sūdzību skaits – 16. Papildus tam lietotājiem ir lielāka tendence izmantot eksprespasta un kurjerpasta pakalpojumus, mazāk – tradicionālos pasta sūtījumu pakalpojumus, kas ietekmējis sūdzību skaita samazinājumu.  

Par universālā pasta pakalpojuma sniedzēja – valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” sniegtajiem pakalpojumiem saņemtas 13 sūdzības, par citu komersantu sniegtajiem pakalpojumiem – 9 sūdzības.

Regulators sūdzības izvērtē saskaņā ar likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, Pasta likumu, kā arī citiem pasta nozari regulējošajiem tiesību aktiem. Līdz ar to Regulatoram ir pienākums izskatīt un izvērtēt gan fizisku, gan juridisku personu saņemtās sūdzības. Vairums gadījumos Regulators 2018. gadā saņēmis sūdzības no fiziskām personām.

Regulators ik gadu apkopo informāciju par pasta pakalpojumu lietotāju iesniegtajām sūdzībām. Plašāk par sūdzību apskatu un to būtību - Pārskatā par pasta pakalpojumu lietotāju sūdzībām 2018. gadā.