print Drukāt

Biežāk uzdotie jautājumi

Kādi tarifa projekta izmaksu pamatojošie dokumenti jāiesniedz?

Regulatora padomes 2010.gada 14.jūlija lēmums Nr.1/12 Noteikumi par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu nosaka dokumentus, kurus tarifus veidojošo izmaksu pamatojumam sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz Regulatoram vienlaikus ar tarifu projektu, kas aprēķināts saskaņā ar noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku.
Dažādām izmaksu pozīcijām tie var atšķirties. Jāiesniedz līgumi, rēķini, grāmatvedības kontu apgrozījumu izdrukas, lai tiktu uzskatāmi parādīts, kā veidojas attiecīgā izmaksu pozīcija.

Vai, iesniedzot tarifu projektu, vajadzīga arī pavadvēstule?

Iesniedzot tarifu projektu, noteikti jāpievieno pavadvēstule, kuru paraksta sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atbildīgās personas, kurām ir tiesības pārstāvēt iesniedzēju, un  jānorāda plānotais tarifs, tarifa darbības teritorija un vēlamais tarifa spēkā stāšanās laiks.