print Drukāt

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā tiek noteikti sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifi?

Sadzīves atkritumu apglabāšana tarifs sastāda daļu no maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kuru apmaksā atkritumu radītājs. Tarifs tiek noteikts (apstiprināts) tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie maksājumi segtu sabiedriskā pakalpojuma izmaksas un nodrošinātu sabiedriskā pakalpojuma rentabilitāti. Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniedzēji aprēķina pakalpojuma sniegšanas izmaksas atbilstoši Regulatora apstiprinātajai metodikai. Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ir atkarīgs no vairākiem faktoriem – speciālo transporta līdzekļu izmaksām (degviela, remonts, materiāli), izmaksām vides stāvokļa kontrolei un aizsardzībai, personāla darba samaksas un nodokļiem, administratīvajām izmaksām, energoresursu cenām, dabas resursu nodokļa lieluma par sadzīves atkritumu apglabāšanu, uzkrājumiem, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji veic, lai nodrošinātu poligona slēgšanu, rekultivāciju un slēgta poligona monitoringu, kā arī tas ir atkarīgs no apglabāto sadzīves atkritumu apjoma, investīcijām u.c. faktoriem.

Kā tiek veikta samaksa par sadzīves atkritumiem?

Maksas iekasēšana no atkritumu radītājiem parasti notiek vienā no šādiem veidiem:

  • sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējs slēdz tiešo līgumu ar atkritumu radītājiem, kas maksā par atkritumu apsaimniekošanu;
  • sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējs slēdz līgumus ar namu pārvaldēm, kas iekasē naudu no iedzīvotājiem un pārskaita to sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējam;
  • sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējs slēdz līgumus ar pašvaldībām, kas iekasē naudu no iedzīvotājiem un pārskaita to sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējam.

Kas nosaka maksu par sadzīves atkritumu savākšanu?

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē Regulators regulē tikai sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, sadzīves atkritumu apsaimniekošana ir pašvaldības kompetencē.