print Drukāt

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā iegūt lietošanā numurus?

Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām

iegūt lietošanā radiofrekvences?

Noteikumi par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām

Kāda informācija un cik bieži man ir jāsniedz Regulatoram?

Elektronisko sakaru komersantam ir pienākums Regulatoram iesniegt periodiski iesniedzamo informāciju, kuras iesniegšanai ir izstrādāts grafiks, kā arī to informāciju, kuras apjoms un iesniegšanas termiņi ir noteikti ar tādiem Regulatora lēmumiem, kas ir saistoši tikai konkrētajam elektronisko sakaru komersantam.  Elektronisko sakaru komersantiem ir pienākums iesniegt Regulatoram arī citu rakstiski pieprasīto informāciju pieprasījumā noteiktajos termiņos. 

Kādi pienākumi man ir pret pakalpojumu lietotājiem?

Elektronisko sakaru komersanta pienākumi ir noteikti Elektronisko sakaru likuma 19.pantā
http://www.likumi.lv/doc.php?id=96611