print Drukāt

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai siltumapgādes ražošanas pakalpojums ir regulējams un komersantam ir jāreģistrējas siltumenerģijas ražotāju reģistrā, ja komersantam uzstādīto siltumenerģijas ražošanas iekārtu jauda ir 3 MW, bet lietotājiem tiek nodots 3500 MWh siltumenerģijas gadā?

Šādam ražotājam nav jāreģistrējas siltumenerģijas ražotāju reģistrā un sniegtais pakalpojums nav regulējams. Siltumenerģijas ražošana ir regulējama, ja visu komersanta iekārtu uzstādītā siltuma jauda ir lielāka par 1 MW un komersanta kopējais visiem lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5000 MWh/gadā.

Pakalpojums ir regulējams, ja izpildās abi no iepriekš minētajiem kritērijiem.

Kādas atskaites par pārskata gadā un iepriekšējā gadā sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām, tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem ir jāiesniedz Regulatoram, ja komersantam ir „mazā” koģenerācijas stacija ar elektrisko jaudu zem 1MW?

Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, ja uzstādīto koģenerācijas iekārtu elektriskā jauda katrā atsevišķajā koģenerācijas elektrostacijā nav lielāka par vienu megavatu, reizi kalendārajā gadā līdz 31.martam iesniedz Regulatoram atskaiti par pārskata gadā sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām, tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem (11.pielikums) saskaņā ar Regulatora 2017.gada 21.decembra lēmumu Nr.1/36 Informācijas iesniegšanas noteikumi enerģētikas nozarē. Atskaites formas Word formātā lūdzu skatīt mājaslapas sadaļā "Komersantu pienākumi".

Kādas atskaites par pārskata gadā un iepriekšējā gadā sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām, tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem ir jāiesniedz Regulatoram, ja komersantam ir „lielā” koģenerācijas stacija ar elektrisko jaudu virs 1MW, un arī „mazā” koģenerācijas stacija ar elektrisko jaudu zem 1MW kā arī katlu māja un siltumtīkli?

Energoapgādes komersants, kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā, ja uzstādīto koģenerācijas iekārtu elektriskā jauda katrā atsevišķajā koģenerācijas elektrostacijā ir lielāka par vienu megavatu, reizi kalendārajā gadā līdz 31.martam iesniedz regulatoram atskaiti par pārskata gadā sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām, tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem (10.pielikums)  saskaņā ar Regulatora 2017.gada 21.decembra lēmumu Nr.1/36 Informācijas iesniegšanas noteikumi enerģētikas nozarē par „lielo” staciju.

Bet visu pārējo, ieskaitot mazo koģenerācijas staciju, siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales kā arī tirdzniecības apjomu un izmaksas, komersants iesniedz papildus atskaitē par pārskata gadā un iepriekšējā gadā sniegto pakalpojumu apjomu, izmaksām, tehniskajiem un operatīvajiem rādītājiem (11.pielikums) saskaņā ar Regulatora 2017.gada 21.decembra lēmumu Nr.1/36 Informācijas iesniegšanas noteikumi enerģētikas nozarē. Atskaites formas Word formātā lūdzu skatīt mājaslapas sadaļā "Komersantu pienākumi" .

Kāda informācija jāiesniedz saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" 11.punktu?

Lai pamatotu tarifu projektā iekļauto kurināmā cenu / izmaksas, komersants iesniedz:

  • kurināmā piegādes līguma kopiju,
  • informāciju par to kādā veidā meklēts potenciālais piegādātājs,
  • piegādātājiem izvirzītie kritēriji,
  • visu saņemto piedāvājumu kopijas un to apkopojumu,
  • informāciju par piegādātāja izvēles kritērijiem.