print Drukāt

Elektroniskie sakari

Regulators elektronisko sakaru nozarē regulē elektronisko sakaru komersantu sniegtos pakalpojumus - balss telefoniju, datu un elektronisko ziņojumu pārraidi, nomātās līnijas, interneta piekļuvi, radio vai televīzijas programmu izplatīšanu publiskajos elektronisko sakaru tīklos, piekļuvi tīkliem un infrastruktūrai, kā arī starpsavienojumus. 

Elektronisko sakaru pakalpojumus ir tiesīgs sniegt reģistrēts elektronisko sakaru komersants. Elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos ierobežoto resursus - radiofrekvenču spektra un numerācijas lietošanas tiesības elektronisko sakaru komersantam piešķir Regulators.