print Drukāt

Ierobežotie resursi

Ierobežotie resursi

    Regulators piešķir tādu ierobežoto resursu lietošanas tiesības komercdarbībai, kā radiofrekvenču spektrs un numerācija (skatīt zemāk), bet IP adreses nav regulatora kompetence.

Par radiofrekvenču spektru:

   Radiofrekvenču spektra lietošana pasaulē tiek koordinēta centralizēti. Šo koordinēšanu veic Starptautiskā telekomunikāciju savienība (International Telecommunicatuon Union (ITU)). ITU pasaulē ir noteikusi piecus  reģionus, kur katrā no tiem ir noteikti tieši šim reģionam specifiski nosacījumi radiofrekvenču spektra lietošanai. Latvija ir reģionā "B", tas ir, Rietumeiropas reģionā. Detalizētākus radiofrekvenču spektra joslu lietošanas nosacījumus Eiropas savienības dalībvalstīs nosaka EK Direktīvas, CEPT, ECC, ERC lēmumi, rekomendācijas, kā arī ETSI standarti. Latvijā radiofrekvenču spektra joslu izmantošana ir atļauta Radiofrekvenču plānā noteiktajiem radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām.

   Regulators, ievērojot tehnoloģiskās neitralitātes principu Radiofrekvenču plāna ietvaros, piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības komercdarbībai. Noteikumi par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām nosaka kārtību, kurā elektronisko sakaru komersants šīs tiesības var saņemt un lietot. Lai šīs tiesības elektronisko sakaru komersants varētu izmantot, nepieciešamo radioiekārtu lietošanai valsts akciju sabiedrībā „Elektroniskie sakari” ir jāsaņem radioatļaujas. 


Aktuālākais radiofrekvenču spektra lietošanā: 

Aktuālās publiskās konsultācijas.


Par numerāciju:

   Regulators, ievērojot Numerācijas plānā noteikto, piešķir numerācijas lietošanas tiesības komercdarbībai. Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesībām nosaka kārtību, kādā elektronisko sakaru komersants šīs tiesības var saņemt un lietot. Elektronisko sakaru komersants, kuram piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības nodrošina numura saglabāšanas pakalpojumu. Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu nosaka maksu par īso kodu izmantošanu.
Valsts akciju sabiedrība „Elektroniskie sakari” uztur datubāzi par piešķirtajiem un pieejamajiem numerācijas resursiem.

Aktuālākais numerācijā:

Aktuālās publiskās konsultācijas.

Regulators ir apkopojis datus par krāpniecību ar numerāciju 2013.gadā. 

Regulators ir apkopojis datus par krāpniecību ar numerāciju 2012.gadā.

Uz sadaļas sākumu >