print Drukāt

Pakalpojumu kvalitāte

Jūsu kā elektronisko sakaru pakalpojuma lietotāja apmierinātību ar pakalpojumu lielā mērā nosaka saņemtā pakalpojuma kvalitāte. Pirms izvēlēties pakalpojuma sniedzēju – komersantu ir nepieciešams saprast, vai komersants varēs piedāvāt tādas kvalitātes pakalpojumu kā sagaidāt, kā arī saprast, kuri pakalpojuma kvalitāti raksturojošie kritēriji ir būtiski (piem., bojājumu novēršanas laiks, interneta ātrums u.c.). Regulators nosaka komersantu sniegto pakalpojumu kvalitātes prasības un uzrauga šo prasību izpildi, veicot mērījumus, apkopjot mērījumu rezultātus un analizējot komersantu iesniegtos datus. Jums sniegtā pakalpojuma kvalitāti noteicošie parametri un to vērtības ietvertas dažādos dokumentos, kas raksturo Jums sniegto pakalpojuma kvalitāti, tādejādi sniedzot informāciju par pakalpojuma īpašībām un iespējām, kā arī par garantētajām vērtību robežām:

  • Pakalpojuma līgums – komersants iekļauj Regulatora noteikto minimālo pakalpojumu kvalitātes parametru apjomu jeb kopumu un to vērtības konkrētā līgumā ar abonentu;
  • Pakalpojuma kvalitātes deklarācija – komersanta noteiktas faktiski nodrošināmas pakalpojumu kvalitātes parametru vērtības, kas raksturo pakalpojuma kvalitāti elektronisko sakaru tīklā kopumā;
  • Pakalpojuma kvalitātes pārskati – informācija par Regulatora kvalitātes mērījumu rezultātiem kalendārā gada ietvarā.

Aicinām iepazīties arī ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra sagatavoto informāciju, kas jāņem vērā izvēloties pakalpojumu un kādiem pakalpojuma līguma aspektiem ir jāpievērš uzmanība: Padomi, slēdzot elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu.

Ar informāciju par komersantu sniegto pakalpojuma noteiktām kvalitātes prasībām, par pakalpojuma kvalitātes uzlabošanās vai pasliktināšanās tendencēm, kā arī par pakalpojumu kvalitātes salīdzinājumu starp dažādiem komersantiem aicinām iepazīties turpmākajās sadaļās.