print Drukāt

Pakalpojumu sniedzēji

Komersantiem, kuri ir tiesīgi nodarboties ar elektroenerģijas tirdzniecību Latvijas Republikas teritorijā, ir jābūt reģistrētiem elektroenerģijas tirgotāju reģistrā (sk. zemāk). Tie elektroenerģijas tirgotāji, kuri šodien aktīvi darbojas elektroenerģijas tirgū ir norādīti sadales sistēmas operatora AS „Sadales tīkls” mājas lapā (Aktīvie elektroenerģijas tirgotāji).

Lai nodarbotos ar elektroenerģijas sadali, komersantiem ir jāsaņem regulatora licence, kurā norādīta darbības zona. Regulatora izsniegtās elektroenerģijas sadales licenču saraksts (sk. zemāk).

Reģistrēto komersantu datu bāze