print Drukāt

Pakalpojumu sniedzēji

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu pirms elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas komersants nosūta Regulatoram reģistrācijas paziņojumu. Regulatorā reģistrētam komersantam ir tiesības sniegt šādus elektronisko sakaru pakalpojumus: balss telefonijas pakalpojums, publiskais taksofonu pakalpojums, publiskais datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojums, nomāto līniju, publiskais interneta piekļuves pakalpojums, radio vai televīzijas programmu izplatīšanas, piekļuves pakalpojums un starpsavienojuma pakalpojums.
Elektronisko sakaru pakalpojumus komersanti sniedz gan mazumtirdzniecībā - lietotājiem, gan vairumtirdzniecībā – citiem elektronisko sakaru komersantiem pakalpojumu tālākai nodrošināšanai lietotājiem.
Elektronisko sakaru komersantu sarakstā ietverta informācija ar komersanta reģistrācijas datiem, kā arī informācija par katra komersanta faktiski sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem.

Elektronisko sakaru komersantu saraksts un aktuāli sniegtie pakalpojumi