print Drukāt

Regulatora pienākumi

Regulatora pienākumi

   Regulators ir iestāde, kas regulē komercdarbību elektronisko sakaru nozarē, aizstāv lietotāju intereses, nodrošinot, ka lietotājiem iespējams saņemt kvalitatīvus pakalpojumus un veicina ekonomiski pamatotu konkurenci nozarē.

   Regulatora pienākums ir pildīt šādas regulēšanas funkcijas nozarē:

       -  izstrādāt normatīvos aktus saskaņā ar Elektronisko sakaru likumā esošo deleģējumu;

       -  reģistrēt komersantus elektronisko sakaru komersantu sarakstā;

       -  uzraudzīt normatīvo aktu ievērošanu nozarē;

       -  uzraudzīt pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu;

       -  piešķirt komercdarbībai nepieciešamos ierobežotos resursus un uzraudzīt to izmantošanu;

       -  veikt tirgus analīzi;

       -  veicināt konkurenci elektronisko sakaru nozarē;

       -  noteikt tarifu regulējumu;

       -  veicināt lietotājiem, tajā skaitā invalīdiem, tarifu pieejamību;

       -  izskatīt un risināt strīdus starp lietotājiem un komersantiem, un strīdus starp komersantiem u.c.

   Ar plašāku informāciju var iepazīties Elektronisko sakaru likumā un Likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem .