print Drukāt

Regulatora pienākumi

Regulators siltumapgādes nozarē regulē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu kā komercdarbību, kontrolējot un uzraugot siltumapgādes komersantu darbību.
  • Regulators autorizē komersantu darbību uzturot regulējamo siltumenerģijas ražotāju un tirgotāju reģistrus, kā arī licencējot siltumenerģijas pārvades un sadales komercdarbību.
  • Regulators izvērtē un apstiprina komersantu siltumapgādes pakalpojumu tarifus.
  • Regulators izskata iesniegumus un sūdzības par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu.

Regulatora kompetencē ir uzraudzīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošinātu nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus līdz regulējamo siltumapgādes pakalpojumu sniegšanas robežai, par Regulatora apstiprinātajiem siltumapgādes pakalpojumu tarifiem.

Regulators ik gadu apkopo informāciju par Regulatoram iesniegtajām sabiedrisko pakalpojumu lietotāju sūdzībām, pārskatā ietverot lietotāju sūdzības arī par pakalpojumiem siltumapgādes nozarē.

Regulatora pārskati par enerģijas lietotāju sūdzībām  ir apskatāmi (šeit).