print Drukāt

Starptautiskā sadarbība

Regulators, pārstāvot Latviju, sadarbojas ar citu valstu regulatoriem visās regulējamo sabiedrisko pakalpojumu nozarēs. Regulators aktīvi darbojas dažādās starptautiskās pārrobežu sadarbības organizācijās, kuru funkcijas ir saistītas ar regulēšanas normatīvās bāzes plānošanu un izstrādi, iekšējā tirgus drošu un ilgtspējīgu attīstību, kā arī dažādu regulēšanas jautājumu risināšanu starptautiskā mērogā, vienlaikus sekmējot regulatora darbību Latvijā.