print Drukāt

Tarifi

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi katrā atkritumu apsaimniekošanas reģionā ir atšķirīgi. Tas ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tādiem kā: atkritumu daudzums, kas tiek nogādāts uz sadzīves atkritumu poligonu apglabāšanai; poligonā izmantotās tehnoloģijas, iekārtas un tehnika; vai atkritumi pirms apglabāšanas tiek sagatavoti apglabāšanai; kādas šķirošanas līnijas tiek izmantotas atkritumu mehāniskajai apstrādei; kāda ir atšķirotā materiāla kvalitāte un turpmākās pārstrādes iespējas; vai atkritumu poligona infrastruktūrā ir iekļautas sadzīves atkritumu pārkraušanas stacijas; tas vai atkritumu poligona operators gūst papildus ienākumus no sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma, kas ir iespējams, izmantojot atkritumu biogāzi, no kuras ražo elektroenerģiju un siltumu, vai arī otrreizējās pārstrādes un reģenerācijas materiālu, kuru realizējot var gūt guvumu, kas samazina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas.

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs (iekļauj dabas resursu nodokli[[1] ] par faktiski apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu) ir tikai viena daļa no kopējās nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas[[2] ], kas jāmaksā atkritumu radītājam. Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus, atbilstoši ekonomiski pamatotām izmaksām, apstiprina Regulators.

Otra atkritumu apsaimniekošanas maksas daļa ir pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs[2].


[[1]]2018.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (turpmāk – Likums), ar kuru Likuma 41.panta pirmās daļas 9.punkts noteic, ka tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos iekļauj dabas resursu nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā par sadzīves atkritumu apglabāšanu

[[2]] Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pants

        

Tarifu kartes vislabāk darbojas ar Internet ExporterMozilla FirefoxGoogle Chrome vai Safari jaunākajām internet pārlūkprogrammu versijām. Ja tarifu kartē nav redzama informācija lūdzu atjaunojiet savu internet pārlūkprogrammu uz jaunāko versiju. Gadījumā, ja lietojiet Internet Exporter 8.x versiju, lai redzētu tarifu kartes informāciju, lūdzu atjaunojiet sava pārlūka versiju ar šo spraudni.

Informācija par iesniegtajiem tarifu projektiem un uzklausīšanas sanāksmēm