print Drukāt

Tarifu vērtēšana

Kā tiek aprēķināti tarifi

Tarifi par sadzīves atkritumu apglabāšanu tiek noteikti saskaņā ar Regulatora padomes 2017.gada 16.februāra lēmumu Nr.1/5 Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika.

Tarifi tiek noteikti tādā apmērā, lai pakalpojuma saņēmēju veiktie tarifu maksājumi segtu sabiedriskā pakalpojuma izmaksas un nodrošinātu sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas rentabilitāti.

Tarifa projektā iekļauj tikai tās izmaksas, kas attiecas uz konkrētā pakalpojuma sniegšanu un ir ekonomiski pamatotas. Iesniedzot tarifu projektus, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jāiesniedz tarifa projektu veidojošo izmaksu pamatojums un to apliecinoša dokumentācija.

Kā lietotāji tiek informēti par iesniegtajiem tarifu projektiem

Tarifu projektu var iesniegt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji pēc savas iniciatīvas vai Regulatora pieprasījuma. Iesniedzot tarifa projektu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums informēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu lietotājus par tarifa izmaiņām. Likuma Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem 21.panta trešajā daļā ir noteikta kārtība, kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju par aprēķināto tarifu projektu:

  • 10 dienu laikā pēc projekta iesniegšanas Regulatorā informāciju publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un savā mājaslapā internetā, ja tāda ir, kā arī iesniedz to Regulatoram publicēšanai Regulatora mājaslapā internetā;
  • sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informāciju par aprēķināto tarifu projektu nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās mājaslapā internetā.

Regulatora padomes 2017.gada 16.novembra lēmums Nr.1/29 Noteikumi par iepazīšanos ar tarifu projektu nosaka kārtību, kādā sabiedrisko pakalpojumu lietotāji var iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iesniegtajiem tarifu projektiem, iesniegt savus priekšlikumus un ieteikumus Regulatoram un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.

Regulators pēc nepieciešamības rīko uzklausīšanas sanāksmes par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtajiem tarifu projektiem, tādējādi nodrošinot papildu iespēju lietotājiem uzdot jautājumus, saņemt skaidrojumus un izteikt priekšlikumus par tarifa projektu.

Informācija par iesniegtajiem tarifu projektiem un uzklausīšanas sanāksmēm