print Drukāt

Citas institūcijas

   Radiofrekvenču spektra un numerācijas pārvaldi elektronisko sakaru nozarē atbilstoši savai kompetencei, kā arī elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības pārraudzību nodrošina valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari".

   Radiofrekvenču spektra joslas, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē, koplietojuma radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļaujas un Radiofrekvenču plāna Ministru kabineta noteikumu projektu izstrādi un iesniegšanu nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.