print Drukāt

Divpusējā sadarbība

Elektroniskie sakari

Sadarbības memorands ar Ukrainas Elektronisko sakaru regulēšanas komisiju

Regulators ar Ukrainas Elektronisko sakaru regulēšanas parakstīja sadarbības memorandu 2010.gada 19.februārī. Tā ietvaros Regulators ir regulāri dalījies savā pieredzē par Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanu, pakalpojumu kvalitātes kontroli, darbu ar ierobežotajiem resursiem, tirgiem un to regulēšanu, kā arī par citiem jautājumiem. Sadarbības memoranda mērķu sasniegšanu ir veicinājusi arī Regulatora dalība Twinning projektā elektronisko sakaru jomā Ukrainā konsorcijā ar Spānijas un Zviedrijas regulatoriem 2011.-2013.gadā.

TAIEX (EK Tehniskās palīdzības un informācijas apmaiņas programma)

Uzsākot savu darbību 2001.gadā, Regulators izmantoja TAIEX sniegtās iespējas, lai izvēlētos veiksmīgāko risinājumu konkrētiem regulēšanas aspektiem Latvijā. Šobrīd Regulatora eksperti ļoti aktīvi darbojas ES elektronisko sakaru regulējuma ieviešanā, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas un citos virzienos it īpaši Balkānu reģiona valstu izvirzīto mērķu sasniegšanā elektronisko sakaru regulēšanā, kā arī kā īstermiņa eksperti citās valstīs.

Enerģētika

2013.gadā Regulatora eksperti piedalījās Austrijas regulatora vadītajā Twinning projektā Gruzijā, nododot savu pieredzi par ES regulēšanas ietvara ieviešanu un regulēto aktīvu bāzes definēšanu un aprēķināšanu.