print Drukāt

Eiropas Savienība

Eiropas Savienības regulatoru organizācijas

Regulators aktīvi līdzdarbojas Eiropas Savienības (ES) enerģētikas regulatoru organizācijās (Eiropas enerģētikas regulatoru padomē CEER, Energoregulatoru sadarbības aģentūrā ACER), Eiropas elektronisko sakaru un pasta regulatoru organizācijās (BEREC, ERGP), kuru kopējie pamatmērķi ir iekšējo tirgu konsolidācija un pārskatāmība, pakalpojumu kvalitāte, piekļuves tīkliem un jauno pārrobežu funkciju nodrošināšana, ES tiesību normu īstenošana saskaņā ar regulatoru kompetenci, kā arī citi specifiski mērķi katrai atsevišķai nozarei.

Regulators ir aktīvi iesaistījies 2014. gadā dibinātajā Eiropas Ūdenssaimniecības nozares regulatoru kontakttīklā (WAREG). WAREG ir brīvprātīga organizācija, kuras galvenais mērķis ir tās biedru sadarbība un pieredzes apmaiņa nozares efektīvai regulēšanai. WAREG arī izstrādās kopīgu viedokli par regulēšanas jautājumiem, lai to paustu Eiropas līmenī.

Eiropas Komisija

Regulators aktīvi darbojas Eiropas Komisijas (EK) organizētajās darba grupās:

  • Elektrības koordinācijas grupā (European Commissions Electricity Coordination Group)
  • Elektrības starpreģionālā grupā (European Commissions cross-regional group for electricity)
  • Gāzes starpreģionālā grupā (European Commissions cross-regional group for gas)
  • Komunikāciju komitejā (European Commission Communications Committee - COCOM)
  • Komunikāciju komitejas Elektronisko sakaru pakalpojumu bezvadu piekļuves politikas darba grupā ( COCOM WAPECS Working Group)

Informācijai par darba grupās izskatāmajiem jautājumiem lūdzam kontaktēties ar Regulatora Sabiedrisko attiecību vadītāju.