print Drukāt

Elektroenerģija

Lai elektroenerģija nonāktu līdz gala patērētājam, tā vispirms ir jāsaražo, un tad to var piegādāt līdz katra lietotāja elektroierīcei. Elektroenerģiju nav iespējams uzkrāt (kā ūdeni), tā nepārtraukti tiek ražota, pārvadīta un patērēta - visu laiku notiek nemitīgs process.

Latvijas Republikas teritorijā ar elektroenerģijas tirdzniecību var nodarboties reģistrēti uzņēmumi (Elektroenerģijas tirgotāju reģistrs), bet pamatā šobrīd lielākā daļa lietotāju elektroenerģiju pērk no AS „Latvenergo”. Elektroenerģijas pārvadi Latvijas Republikas teritorijā veic viens pārvades sistēmas operators – AS „Augstsprieguma tīkls”, bet elektroenerģijas sadali – 11 sadales sistēmas operatori (Sadales sistēmas operatoru licenču saraksts), no kuriem AS „Sadales tīkls” nodrošina 99% elektroenerģijas lietotāju elektroapgādi. Ar elektroenerģijas ražošanu valstī nodarbojas uzņēmumi, kas reģistrēti elektroenerģijas ražotāju reģistrā (Elektroenerģijas ražotāju reģistrs). Lielākais elektroenerģijas ražotājs Latvijas Republikas teritorijā ir AS „Latvenergo”.

Regulators izskata iesniegumus un sūdzības par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu.