print Drukāt

euformas

Informācijas pieprasījumu formas

regulatorā saņemtajiem informācijas pieprasījumiem no Eiropas Komisijas, BEREC un Eurostat, kuru aizpildīšanai regulators komersantiem atsevišķi pieprasa informāciju.

Axon_Data Request Form for the ECs FTR cost model -1

Axon_Data Request Form for the ECs FTR cost model -2

Axon_Consulting - Detailed comments

Axon- Data Request FTR Manual-1

Axon- Data Request FTR Manual-2- summary

Axon Consulting - Overview of comments to Methodology and Data Request