print Drukāt

Fiksētais tālrunis

Fiksētā tālruņa pakalpojums

Fiksētā tālruņa pakalpojums ir balss telefonijas pakalpojumus elektronisko sakaru tīklā, kuru komersants nodrošina fiksētā pieslēguma punktā. Fiksētā tālruņa pakalpojums var būt Jums nodrošināts kā atsevišķs pakalpojums vai arī ietverts līgumā kopā ar citiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, piemēram, kopā ar internetu un televīziju, kā viena no komponentēm. Neatkarīgi no līguma veida vai tajā ietvertā pakalpojumu kopējā klāsta, pakalpojuma kvalitātes parametru rādītāji attiecināmi uz katru līgumā iekļauto elektronisko sakaru pakalpojumu atsevišķi.

Pakalpojuma līgumā komersants norāda vērtības šādiem fiksētā tālruņa pakalpojuma parametriem:

  • Minimālā runas pārraides kvalitātes vērtība
  • Bojājumu novēršanas laiks

Līgumā norādītās pakalpojuma kvalitātes rādītāju vērtības ir atkarīgas no piedāvātā tarifu plāna, līguma nosacījumiem, kā arī no pakalpojuma sniedzēja tehniskajām iespējām.

Kvalitātes deklarācija

Komersanti ik gadus iesniedz Regulatorā pašu komersantu noteiktas faktiski nodrošināmas pakalpojumu kvalitātes parametru vērtības, kas raksturo pakalpojuma kvalitāti elektronisko sakaru tīklā kopumā šādiem parametriem:

  • Ierīkošanas laiks
  • Bojājumu skaits
  • Bojājumu novēršanas laiks
  • Nesekmīgo savienojumu koeficients
  • Savienošanas laiks
  • Runas pārraides kvalitāte

Pakalpojuma kvalitātes deklarācija atspoguļo komersantu prognozētos fiksētā tālruņa pakalpojuma kvalitātes rādītājus. Regulators šos rādītājus apkopo un publicē, lai sniegtu salīdzināmu informāciju par fiksētā tālruņa pakalpojuma kvalitāti. Uzzināt par komersantu solīto fiksētā tālruņa pakalpojuma kvalitāti Jūs varat apskatot fiksētā tālruņa pakalpojuma kvalitātes deklarācijās norādītās vērtības.

Regulatora kvalitātes mērījumi

Informāciju par Regulatora veikto pakalpojumu kvalitātes mērījumu rezultātiem Regulators apkopo ikgadējā Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskatā, kas atspoguļo noteiktus pakalpojumu kvalitātes rādītājus un to salīdzinājumu starp atsevišķiem komersantiem, sniedzot informāciju par izmaiņu tendencēm arī vairāku gadu griezumā. Regulators veic pakalpojumu kvalitātes mērījumus arī gadījumos, ja Regulatorā iesniegta lietotāja sūdzība par pakalpojumu kvalitāti un ir nepieciešama mērījumu veikšana.