print Drukāt

Frekvences

      Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības komercdarbībai var saņemt tikai regulatorā reģistrēti elektronisko sakaru komersanti.

       Radiofrekvenču spektra un numerācijas izmantošanai komercdarbībai Regulators piešķir radiofrekvenču spektra vai numerācijas lietošanas tiesības. Regulators nosaka kārtību, kādā tiek veikta radiofrekvenču spektra un numerācijas lietošanas tiesību piešķiršana, pagarināšana, anulēšana un tālāknodošana.

  Radiofrekvenču spektru komercdarbībai bez Regulatora lēmuma var izmantot 2.4GHz un 5GHz radiofrekvenču joslās saskaņā ar  Nacionālajā radiofrekvenču plāna 3.pielikumā noteiktajiem specifiskajiem nosacījumiem.

      Savukārt, zemāk minēto radiofrekvenču spektra joslu lietošanas tiesības komercdarbībai regulators piešķir konkursa vai izsoles kārtībā ne vēlāk kā astoņu mēnešu laikā no pieprasījuma saņemšanas. Informāciju par pieprasījumiem lietot šīs radiofrekvenču spektra joslas regulators publicē savā mājas lapā:

       1. 450,0–457,5 MHz/460,0–467,5 MHz;

       2. 791,0-821,0 MHz / 832,0-862,0 MHz;

       3. 870,0–876,0 MHz/915,0–921,0 MHz;

       4. 880,0–890,0 MHz/925,0–935,0 MHz (resurss tiks izsolīts);

       5. 890,0–915,0 MHz/935,0–960,0 MHz;

       6. 1710,0–1785,0 MHz/1805,0–1880,0 MHz;

       7. 1900,0–1920,0 MHz;

       8. 1920,0–1980,0 MHz/2110,0–2170,0 MHz;

       9. 2010,0–2025,0 MHz;

       10. 2300,0–2370,0 MHz;

       11. 2500,0–2690,0 MHz (50 MHz plata josla tiks izsolīta);

       12. 3400,0–3600,0 MHz;

       13. 3600,0–3800,0 MHz;

       14. 5905,0–5925,0 MHz;

       15. 10,15–10,3 GHz/10,5–10,65 GHz;

       16. 24,773–25,445 GHz/25,781–26,453 GHz;

       17. 28,0525–28,4445 GHz/29,0605–29,4525 GHz;

       18. 31,815–32,347 GHz/32,627-33,159 GHz;

       19. 40,5–43,5 GHz.
   Šo radiofrekvenču spektra joslu lietošanai regulators var noteikt īpašus nosacījumus.


     Citu radiofrekvenču spektra joslu lietošanas tiesības komercdarbībai regulators piešķir  regulatora noteiktajā kārtībā ne vēlāk kā sešu nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas. 

     Regulators ne vēlāk kā sešu nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas regulatora noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību pagarināšanu, anulēšanu vai tālāknodošanu.

     Pirms radioviļņus izstarojošo iekārtu uzstādīšanas elektronisko sakaru komersantam ir jāsaņem radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļaujas valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari"

Normatīvie akti elektronisko sakaru nozarē

Uz sadaļas sākumu >