print Drukāt

Frekvenču izsoles

2018.gads

3550MHz – 3600MHz

Ir noslēgusies izsole radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai.

Izsole notika no 2018.gada 29.augusta līdz 2018.gada 11.septembrim, izsoles rezultāti ir apstiprināti 2018.gada 20.septembra regulatora padomes sēdē .

Lēmums par izsoles izsludināšanu

Noteikumi radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā

Izsoles komisijas sastāvs

Publiskās konsultācijas  

Regulators ir saņēmis elektronisko sakaru komersanta pieprasījumu komercdarbībai izmantojamo radiofrekvenču spektra joslu 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2019.gada 1.janvāra.
Regulatoram lēmums par pieprasīto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu ir jāpieņem ne vēlāk, kā līdz 2018.gada 4.oktobrim.


2017.gads

Ir noslēgusies izsole radiofrekvenču spektra joslas 3400 MHz – 3450 MHz un 3650 MHz – 3700 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā.

Izsole notika 2017.gada 27.novembrī, izsoles rezultāti ir apstiprināti 2017.gada 7.decembra regulatora padomes sēdē.

Izsoles kārtībā abu radiofrekvenču spektra joslu 3400 MHz – 3450 MHz un 3650 MHz – 3700 MHz lietošanas tiesības ir piešķirtas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons".

Nolikums radiofrekvenču spektra joslas 3400 MHz – 3450 MHz un 3650 MHz – 3700 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā

Jautājumi un atbildes

* Par ierobežojumiem dalībai izsolē.   

Izsole notiks 1017.gada 27.novembrī Regulatora telpās

Lēmums par izsoles izsludināšanu

Izsoles komisijas sastāvs

Izsoles komisijas nolikums 

Publiskās konsultācijas

Regulators ir saņēmis elektronisko sakaru komersanta pieprasījumu komercdarbībai izmantojamo radiofrekvenču spektra joslu 3400 MHz – 3450 MHz un 3650 MHz - 3700 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai Latvijas Republikā no 2019.gada 1.janvāra.

Regulatoram lēmums par pieprasīto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu ir jāpieņem ne vēlāk, kā līdz 2017.gada 12.decembrim.

2013.gads

Ir noslēgusies izsole 
radiofrekvenču spektra joslu 791,0 MHz - 821,0 MHz/832,0 MHz - 862,0 MHz (digitālā dividende) lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā.

Izsole notika 2013.gada 21. -22.oktobrī, izsoles rezultāti ir apstiprināti 2013.gada 30.oktobra regulatora padomes sēdē.

*   Preses relīze par notikušo izsoli latviešu valodā.

*   Preses relīze par notikušo izsoli angļu valodā.

 *  Nolikums radiofrekvenču spektra joslu 791,0 MHz - 821,0 MHz/832,0 MHz - 862,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā
Latvijas Vēstnesis > 04.09.2013., Nr.172 (4978)

 *  Par izsoles izsludināšanu radiofrekvenču spektra joslu 791,0 MHz - 821,0 MHz/832,0 MHz - 862,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai.
Latvijas Vēstnesis > 04.09.2013., Nr.172 (4978)

 *  Par izsoles komisijas sastāvu radiofrekvenču spektra joslu 791,0 MHz - 821,0 MHz/832,0 MHz - 862,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā
Latvijas Vēstnesis > 04.09.2013., Nr.172 (4978)

Jautājumi un atbildes

* Par iesniedzamajiem dokumentiem dalībai izsolē. 

* Par izsoles norisi.  

Notikušās konsultācijas

*  Konsultāciju dokuments par izsoli radiofrekvenču spektra joslām 791,0MHz - 821,0MHz/832,0MHz - 862,0MHz  (sākotnējā publiskā konsultācija).
Informācija par konsultāciju dokumenta publicēšanu Latvijas Vēstnesis > 27.03.2013., Nr.61 (4867)
Jautājumi, priekšlikumi un komentāri tika pieņemti līdz 2013.gada 26.aprīlim.
Viedokļi:

             SIA „BITE Latvija”  
             Satiksmes Ministrija  
             SIA „Tele2”  
             „Latvijas Mobilais Telefons” SIA  
             SIA „Lattelecom”  
             AS „Telekom Baltija”  

             Viedokļu apkopojums.  


  * Konsultāciju dokuments par izsoli radiofrekvenču spektra joslu791,0MHz - 821,0MHz/832,0MHz - 862,0MHz lietošanas tiesību piešķiršanai un nolikuma projektu (otra publiskā konsultācija).
Informācija par konsultāciju dokumenta publicēšanu Latvijas Vēstnesis > 18.06.2013., Nr.116 (4922)
Jautājumi, priekšlikumi un komentāri tika pieņemti līdz 2013.gada 18.jūlijam.
Viedokļi:
              SIA „BITE Latvija” 
              VAS „Elektroniskie sakari” 
              SIA „Tele2” 
              SIA „Lattelecom”
             "Latvijas Mobilais Telefons” SIA
              AS „Telekom Baltija”
             Satiksmes ministrija
             Regulators lūdz VAS „Elektroniskie sakari” precizēt 
             VAS „Elektroniskie sakari” precizē

             Viedokļu apkopojums.


=======

Ir noslēgusies 2570MHz - 2620MHz izsole 

Izsole notika 2013.gada 26.augustā
Nolikums radiofrekvenču spektra joslas 2570MHz –2620MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā
Latvijas Vēstnesis > 26.06.2013., Nr.121 (4927)

Jautājumi un atbildes

Par iesniedzamo dokumentu nofermēšanu dalībai izsolē .

Notikušās konsultācijas

*  Konsultāciju dokuments par nosacījumiem radiofrekvenču spektra joslas 2570MHz - 2620MHz lietošanas tiesību piešķiršanai un nolikuma projektu.  
Latvijas Vēstnesis > 25.04.2013., Nr.80 (4886) 

Jautājumi, priekšlikumi un komentāri tika pieņemti līdz 2013.gada 25.maijam.
Viedokļi:

             „Latvijas Mobilais Telefons” SIA
             SIA „Lattelecom” 
             SIA „Tele2” 
             Viedokļu apkopojums

Citi dokumenti par izsolēm

*  Autorizācijas algoritms radiofrekvenču spektra lietošanai Eiropas vienotā digitālā tirgus kontekstā (angļu val.)