print Drukāt

Funkcijas, Stratēģija, Rīcības plāns

Funkcijas

Likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktas šādas Regulatora funkcijas:

  1. aizstāv lietotāju intereses un veicina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību;
  2. nosaka tarifu aprēķināšanas metodiku;
  3. nosaka tarifus, ja nozaru speciālie likumi neparedz citu tarifu noteikšanas kārtību;
  4. licencē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu vai reģistrē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju;
  5. izskata strīdus šajā likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā;
  6. sekmē konkurenci regulējamās nozarēs un uzrauga sabiedrisko pakalpojumu atbilstību licences nosacījumiem, noteiktām kvalitātes un vides aizsardzības prasībām, tehniskajiem noteikumiem, standartiem, kā arī līgumu noteikumiem;
  7. sniedz regulējamo nozaru atbildīgajām ministrijām pēc to pieprasījuma informāciju un priekšlikumus par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas jautājumiem;
  8. informē sabiedrību par savu darbību un arī par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā;
  9. pilda citas funkcijas, kas noteiktas nozaru speciālajos likumos.

Stratēģija

Regulatora darbības stratēģija 2018.-2021.gadam

Rīcības plāns

2018. gada  Rīcības plāns (izpilde)

2018. gada Rīcības plāns 

2017. gada Rīcības plāns (izpilde)

2016. gada  Rīcības plāns

2015. gada Rīcības plāns

2014. gada Rīcības plāns

2013. gada Rīcības plāns

2012. gada Rīcības plāns

2011. gada Rīcības plāns

2010. gada Rīcības plāns

2009. gada Rīcības plāns

2008. gada Rīcības plāns

2007. gada Rīcības plāns

2006. gada Rīcības plāns

2005. gada Rīcības plāns

2004. gada Rīcības plāns

2003. gada Rīcības plāns

2002. gada Rīcības plāns