print Drukāt

Grafiks

GRAFIKSkādā Elektronisko sakaru komersants periodiski iesniedz Regulatoram informāciju par tā darbību elektronisko sakaru nozarē un veic Valsts nodevas maksājumus.

Tabulā atzīmēti tie datumi, kuros informācija jāsniedz viena kalendārā gada ietvaros. Tabulai seko informācija par paziņošanu saistībā ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu un pārtraukšanu.

Laika periods par kuru informācija jāsniedz atrodama attiecīgajā dokumentā, kurš paredz informācijas sniegšanu (skatīt kolonnā saite uz Regulatora noteikumiem).

Saite uz normatīvo dokumentu
Saite uz aizpildāmo dokumentu/pielikumu
Tālruņi uzziņām
 

10.janvāris

 
Likums "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" Valsts nodevas maksājuma termiņšGrāmatvedības un finanšu nodaļa
67097 235;
67097 236

15.janvāris

Informācijas iesniegšanas noteikumi elektronisko sakaru nozarē
Informācija par platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma pieslēgumiem fiksētā elektronisko sakaru tīklā (par pieslēgumiem iepriekšējā kalendārā gada 31.decembrī)

Informācija par platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma rādītājiem mobilā elektronisko sakaru tīklā (par rādītājiem iepriekšējā kalendārā gada 31.decembrī)

Datu nodrošinājuma nodaļa
67873 857;
67097 239

1.februāris


Informācijas iesniegšanas noteikumi elektronisko sakaru nozarēInformācija par regulēto pakalpojumu rādītājiem elektronisko sakaru nozarē (par rādītājiem iepriekšējā kalendārā gada II.pusgadā)
Informācija par elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras un investīciju rādītājiem iepriekšējā kalendārajā gadā
Pārskats par atvērta interneta prasību ievērošanu iepriekšējā kalendārajā gadā
Datu nodrošinājuma nodaļa
67873 857;
67097 239
Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumi

Pakalpojumu kvalitātes deklarācijas

Pakalpojumu kvalitātes nodaļa
67097 272

Noteikumi par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru tīklam

Atskaite par no privātā elektronisko sakaru tīkla uz publisko elektronisko sakaru tīklu aizstātiem pārraidāmiem A-numuriem (saskaņā ar noteikumu 12.punktu)

Tīklu infrastruktūras nodaļa
67097 209

 10.februāris (tikai noteiktiem komersantiem)

 
Attiecīgais individuālais lēmums par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām
lēmumi >
Informācija par piešķirto radiofrekvenču spektra joslu lietošanas tiesību izmantošanu, ja konkrētais lēmums par piešķiršanu to paredz.Tīklu infrastruktūras nodaļa 67097 238
 

 10.aprīlis

 
Likums "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" Valsts nodevas maksājuma termiņšGrāmatvedības un finanšu nodaļa
67097 235;
67097 236
 

 10.jūlijs

 
Likums "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" Valsts nodevas maksājuma termiņšGrāmatvedības un finanšu nodaļa
67097 235;
67097 236

15.jūlijs


Informācijas iesniegšanas noteikumi elektronisko sakaru nozarē
Informācija par platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma pieslēgumiem fiksētā elektronisko sakaru tīklā (par pieslēgumiem esošā kalendārā gada 30.jūnijā)

Informācija par platjoslas interneta piekļuves pakalpojuma rādītājiem mobilā elektronisko sakaru tīklā (par rādītājiem esošā kalendārā gada 30.jūnijā)

Datu nodrošinājuma nodaļa
67873 857;
67097 239

1.augusts


Informācijas iesniegšanas noteikumi elektronisko sakaru nozarē
Informācija par regulēto pakalpojumu rādītājiem elektronisko sakaru nozarē (par rādītājiem esošā kalendārā gada I.pusgadā)
Datu nodrošinājuma nodaļa
67873 857;
67097 239
Informācijas iesniegšanas noteikumi elektronisko sakaru nozarēInformācija par galalietotājiem sniegto balss telefonijas, interneta piekļuves un televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu tarifiem (brīvā formā)
Tarifu nodaļa
67097 234;
67873 852

15.augusts

Informācijas iesniegšanas vispārīgie noteikumi
Informācija par aprēķināto valsts nodevu 2020.gadam (atbilstoši faktiskajam neto apgrozījumam 2018.gadā)  
Grāmatvedības un finanšu nodaļa
67097 235;
67097 236
  

10.augusts (tikai noteiktiem komersantiem)

 
Attiecīgais individuālais lēmums par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām
lēmumi >
Informācija par piešķirto radiofrekvenču spektra joslu lietošanas tiesību izmantošanu, ja konkrētais lēmums par piešķiršanu to paredz.Tīklu infrastruktūras nodaļa 67097 238
 

 10.oktobris

 
Likums "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"Valsts nodevas maksājuma termiņš
Grāmatvedības un finanšu nodaļa
67097 235;
67097 236

Informācijas sniegšana saistībā ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu un pārtraukšanu

Elektronisko sakaru komersants, kas uzsāk elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanu vai elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanu, pirmajā darbības kalendārajā gadā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc elektronisko sakaru komersanta reģistrācijas paziņojuma nosūtīšanas iesniedz Regulatoram informāciju par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu kalendārajā gadā no plānotā neto apgrozījuma, bet otrajā darbības kalendārajā gadā, līdz attiecīgā kalendārā gada 30.janvārim iesniedz informāciju par aprēķināto valsts nodevu attiecīgajam kalendārajam gadam un līdz attiecīgā kalendārā gada 15.augustam par aprēķināto valsts nodevu nākamajam kalendārajam gadam, kā arī, ja nepieciešams, precizētu informāciju par aprēķināto valsts nodevu pirmajā un otrajā darbības kalendārajā gadā.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Noteikumiem par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu elektronisko sakaru komersants, uzsākot elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu iesniedz Regulatoram informāciju par sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem un pakalpojuma sniegšanai izmantotajiem elektronisko sakaru tīkliem.

   Ja elektronisko sakaru komersants pārtrauc visiem lietotājiem nodrošināt kādu no elektronisko sakaru tīkliem vai sniegt kādu no elektronisko sakaru pakalpojumiem, kas paredzēti Regulatora noteikumos par elektronisko sakaru tīklu un elektronisko sakaru pakalpojumu sarakstu, elektronisko sakaru komersants par to rakstveidā paziņo regulatoram: 

       1. ne vēlāk kā 30 dienas pirms elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas izbeigšanas vai elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas, ja tas notiek plānoti;

       2. ne vēlāk kā vienu darba dienu pēc elektronisko sakaru tīkla nodrošinājuma izbeigšanas vai elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas citos gadījumos.

   Ja elektronisko sakaru komersants vispār pārtrauc elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu,  tas regulatoram nosūta Elektronisko sakaru komersanta darbības izbeigšanas paziņojumu (paziņojuma forma).


Uz sadaļas sākumu >