print Drukāt

Institūcijas, citas

VAS "Elektroniskie sakari" pārvalda numerāciju, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi saskaņā ar 2014.gada 21.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.45 “Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi”.

Elektronisko sakaru likuma 4.panta 6.daļa nosaka, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādā un Ministru kabinetā iesniedz Ministru kabineta noteikumus par nacionālo numerācijas plānu.