print Drukāt

Internets

Interneta pakalpojums

Interneta pakalpojums ir interneta piekļuves pakalpojums fiksētā vai mobilā elektronisko sakaru tīklā. Interneta pakalpojums pēc pieslēguma ātruma iedalāms:
Šaurjoslas interneta pakalpojums – interneta pakalpojums ar datu augšupielādes un lejupielādes ātrumu starp elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktu un Latvijas Republikas interneta apmaiņas punktu līdz 256 kbiti/s;
Platjoslas interneta pakalpojums – interneta pakalpojums ar datu augšupielādes un lejupielādes ātrumu starp elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktu un Latvijas Republikas interneta apmaiņas punktu ne mazāku kā 256 kbiti/s.

Interneta pakalpojumu Latvijā kopumā nodrošina vairāk kā 200 operatoru un vairākumā no vietām Jums ir iespēja izvēlēties kādu no pakalpojuma sniedzējiem. Mobilā interneta pakalpojuma saņemšanu un lietošanu var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, izmantotā mobilā tīkla tehnoloģija (2G; 3G; 4G), komersanta mobilā elektronisko sakaru tīkla pārklājuma zona, Jūsu izmantotās galiekārtas funkcionalitātes īpašības, kā arī dažādi vietas ģeogrāfiskie faktori (koki, ēku konstrukcijas u.c.).

Izvēloties interneta pakalpojuma sniedzēju jāņem vērā gan Jūsu nepieciešamības, gan pakalpojuma pieejamība noteiktā vietā vai konkrēta komersanta pakalpojuma nodrošināšanas iespējas. Mobilā interneta pakalpojumam nosacījumu ir vairāk kā fiksētā interneta pieslēgumiem pārraides vides resursu ierobežotības dēļ, tādējādi pakalpojumu sniedzēji piedāvā dažādus tarifu plānus ar atšķirīgiem datu apjoma ierobežojumiem dažkārt kombinācijā ar ierobežotiem pieslēguma ātrumiem. Fiksētā interneta gadījumā galvenokārt tiek noteiktas pieslēguma ātruma robežas, kas arī nosaka pakalpojuma izmaksu apmēru konkrētam tarifu plānam.