print Drukāt

Kā iesniegt sūdzību

Ja izmantojot kādu no elektronisko sakaru pakalpojumiem Jūs neapmierina pakalpojuma kvalitāte, tā ir pasliktinājusies vai saskaraties ar pakalpojuma saņemšanas traucējumiem, kā arī gadījumos, kad pakalpojuma saņemšana ir pārtraukta, Jums nepieciešams vērsties pie komersanta, piesakot bojājumu vai pakalpojuma saņemšanas traucējumus. Ja problēmu nav iespējams atrisināt un ar komersantu neizdodas panākt savstarpēju vienošanos, Jūs varat vērsties pie Regulatora, lai atrisinātu radušos konfliktsituāciju.