print Drukāt

Kartes (nepublicēts)

Izlases interneta mērījumu rezultātus Regulators apkopo un iekļauj ikgadējā Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskatā, kas atspoguļo pakalpojumu kvalitātes rādītājus un to salīdzinājumu starp komersantiem, atsevišķiem pakalpojumu kvalitātes rādītājiem sniedzot to izmaiņu tendences arī vairāku gadu griezumā.

Regulators aktuālos interneta pakalpojuma kvalitātes izlases mērījumu rezultātus atspoguļojis kartē, kurā Jums ir iespēja aplūkot informāciju par BITE Latvija, LMT, Tele2 interneta pakalpojuma pieslēguma ātruma vidējo vērtību konkrētā vietā: