print Drukāt

Komersantu pakalpojumi

Regulatorā reģistrētam komersantam ir tiesības sniegt šādus elektronisko sakaru pakalpojumus: balss telefonijas, datu un elektronisko ziņojumu pārraides, taksofonu, nomāto līniju, interneta piekļuves, radio vai televīzijas programmu izplatīšanas, piekļuves un starpsavienojumu pakalpojums.
Elektronisko sakaru pakalpojumus komersanti sniedz mazumtirdzniecībā - lietotājiem, un vairumtirdzniecībā – citiem elektronisko sakaru komersantiem pakalpojumu tālākai nodrošināšanai lietotājiem. Balss telefonija - fiksētais un mobilais tālrunis, interneta piekļuve - fiksētais un mobilais internets, kā arī televīzija ir lietotāju biežāk izmantotie elektronisko sakaru pakalpojumi, par kuru saņemšanu lietotājs slēdz līgumu ar elektronisko sakaru komersantu. Atkarībā no līguma nosacījumiem un izvēlētā tarifu plāna, lietotājam var būt pieejams dažāda apjoma un satura pakalpojumu klāsts.

Elektronisko sakaru komersantu aktuāli sniegtie pakalpojumi lietotājiem