print Drukāt

Komersantu pakalpojumi

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniedzējs sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sadzīves atkritumu poligonā sniedz noteiktā teritorijā. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir lietotājiem jānodrošina iespēja saņemt nepārtrauktu sabiedrisko pakalpojumu, ievērojot drošības prasības un atbilstošu sabiedriskā pakalpojuma kvalitāti.

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniedzēja pienākums ir pieņemt apglabāšanai sadzīves atkritumus saskaņā ar nosacījumiem, kuri ir iekļauti līgumos starp sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju, kas veic sadzīves atkritumu apglabāšanu un pakalpojuma saņēmēju - sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzēju, kurš veic sadzīves atkritumu savākšanu no atkritumu radītājiem.

Norēķini par pakalpojumu notiek saskaņā ar Regulatora apstiprinātiem tarifiem, kas noteikti līgumā starp pakalpojuma lietotāju un pakalpojuma sniedzēju.