print Drukāt

Kontakti un rekvizīti

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas kontaktinformācija

Ūnijas ielā 45, Rīgā, LV-1039. Tālrunis: 67097200, Fakss: 67097277, E-pasts: sprk@sprk.gov.lv

Regulatora darbinieku kontaktinformācija  

Kontaktinformācija medijiem:

Sabiedrisko attiecību vadītāja Ieva Bethere - tālrunis 67097252, mobilais tālrunis 29550199, E-pasts: ieva.bethere@sprk.gov.lv

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Darba laiks

Regulatora darba laiks darba dienās: 8:30 - 17:00. 

Apmeklētāju pieņemšana

Padomes priekšsēdētājs Rolands Irklis - katru pirmdienu no plkst. 11:00 - 13:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 67097200.

Padomes locekļi Rota Šņuka, Imants Mantiņš, Gatis Ābele un Intars Birziņš - pēc savstarpējas vienošanās pusēm izdevīgā laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67097200.

Izpildinstitūcijas darbinieki - iepriekš piesakoties pa tālruni 67097200.

Informācija par fizisko personas datu apstrādi, izmantojot videonovērošanas sistēmu

Bankas rekvizīti 

Saņēmējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Adrese: Ūnijas ielā 45, Rīga, LV-1039

Reģ.nr. 90001162258

Konts: LV09TREL2120640005000

Saņēmēja iestāde: Valsts kase

BIC kods: TRELLV22

Regulatora centrālā biroja  atrašanās vietas karte


Nokļūšana līdz Regulatoram ar sabiedrisko transportu

Nokļūšanai līdz Regulatora centrālajam birojam Rīgā, Ūnijas ielā 45: pietura "Ūnijas iela", Autobuss - 48, Trolejbuss - 13, 16, 17