print Drukāt

Kvalitātes deklarācija un pārskats

Kvalitātes deklarācija

Komersanti ik gadus iesniedz Regulatorā pašu komersantu noteiktas faktiski nodrošināmas pakalpojumu kvalitātes parametru rādītāju vērtības, kas raksturo pakalpojuma kvalitāti elektronisko sakaru tīklā kopumā šādiem parametriem:

  • Ierīkošanas laiks (norāda tikai fiksētā interneta pakalpojuma sniedzējs)
  • Bojājumu skaits (norāda tikai fiksētā interneta pakalpojuma sniedzējs)
  • Bojājumu novēršanas laiks
  • Pieslēguma ātruma diapazons
  • Pakešu zuduma koeficients
  • Latentums
  • Trīce
  • Pakalpojuma pieejamība

Pakalpojuma kvalitātes deklarācija atspoguļo komersantu prognozētos interneta pakalpojuma kvalitātes rādītājus. Regulators šos rādītājus apkopo un publicē, lai sniegtu salīdzināmu informāciju par interneta pakalpojuma kvalitāti. Uzzināt par komersantu solīto interneta pakalpojuma kvalitāti Jūs varat kvalitātes deklarācijās interneta pakalpojumam fiksētā tīklā un kvalitātes deklarācijās interneta pakalpojumam mobilā tīklā.

Regulatora kvalitātes pārskats

Informāciju par Regulatora veikto pakalpojumu kvalitātes mērījumu rezultātiem Regulators apkopo ikgadējā Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskatā, kas atspoguļo noteiktus pakalpojumu kvalitātes rādītājus un to salīdzinājumu starp atsevišķiem komersantiem, sniedzot informāciju par izmaiņu tendencēm arī vairāku gadu griezumā.