print Drukāt

Kvalitātes mērījumi

Regulators komersantiem noteikto pakalpojumu kvalitātes prasību izpildi uzrauga, veicot mērījumus saskaņā ar Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu metodikuKomersantam ir pienākums veikt pakalpojumu kvalitātes mērījumus saskaņā ar Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumiem, nodrošinot objektīvas informācijas iegūšanu, nosakot vērtības attiecīgā pakalpojuma kvalitātes deklarācijā.   

Regulators veic pakalpojumu kvalitātes mērījumus:

  • iekšzemes balss telefonijas pakalpojumam, ja operatoram ir ne mazāk kā 20 000 galalietotāju iepriekšējā kalendārā gada 1.pusgada beigās;
  • interneta piekļuves pakalpojumam mobilā elektronisko sakaru tīklā, ja operatoram ir ne mazāk kā 20 000 galalietotāju iepriekšējā kalendārā gada 1.pusgada beigās;
  • ja Regulatorā iesniegta galalietotāja sūdzība par pakalpojumu kvalitāti un ir nepieciešama mērījumu veikšana.

Regulators pakalpojumu kvalitātes mērījumus veic atbilstoši apstiprinātam mērījumu plānam. Regulators balss telefonijas pakalpojuma kvalitātes mērījumus veic izmantojot Telefonu tīklu kvalitātes kontroles sistēmu, savukārt interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērījumiem izmanto Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmu https://itest.sprk.gov.lv.

Vietas, kur 2018.gadā Regulators ir veicis interneta piekļuves pakalpojumu kvalitātes mērījumus, attēlotas kartē – informācija aktualizēta 04.01.2019: