print Drukāt

Kvalitātes nosacījumi līgumā

Pakalpojuma līgumā komersants norāda vērtības šādiem interneta pakalpojuma parametriem:

  • Minimālais garantētais pieslēguma ātrums (augšupielādes un lejupielādes)
  • Bojājumu novēršanas laiks
  • Interneta pakalpojuma pieejamība

Vēršam uzmanību

  • Fiksētā interneta sniedzējam līgumā jānorāda minimālo garantēto pieslēguma ātrumu, kas ir ne zemāks kā 20% no maksimālā pieslēguma ātruma;
  • Mobilā interneta sniedzējam platjoslas interneta pakalpojumam līgumā jānorāda pieslēguma ātrumu, kas nav zemāks par 256 kbiti/s.

Līgumā norādītās pakalpojumu kvalitātes parametru vērtības ir atkarīgas no piedāvātā tarifu plāna, līguma nosacījumiem, kā arī no pakalpojuma sniedzēja tehniskajām iespējām.

Izmēri interneta ātrumu
Regulatora itest sistēmas vietnē ir pieejama interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēma, kas ikvienam interneta pakalpojuma lietotājam sniedz iespēju novērtēt saņemtā pakalpojuma kvalitāti.
Kontroles sistēma izmantojama pakalpojumu kvalitātes mērījumu veikšanai jebkura interneta pieslēguma veidam neatkarīgi no pakalpojuma nodrošināšanas tehnoloģijas.