print Drukāt

Mobilais tālrunis

Mobilā tālruņa pakalpojums

Mobilā tālruņa pakalpojums ir balss telefonijas un īsziņu pakalpojums mobilā elektronisko sakaru tīklā. Izvēloties mobilā tālruņa pakalpojuma sniedzēju, ir jāņem vērā, ka pakalpojuma saņemšanu un lietošanu var ietekmēt dažādi faktori, piemēram komersanta mobilā elektronisko sakaru tīkla pārklājuma zona, Jūsu izmantotās galiekārtas funkcionalitātes īpašības, kā arī dažādi vietas ģeogrāfiskie aspekti (koki, ēku konstrukcijas u.c.).

Mobilā tālruņa pakalpojums var būt Jums nodrošināts kā atsevišķs pakalpojums vai arī ietverts līgumā kopā ar citiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, piemēram, kopā ar interneta pakalpojumu, kā viena no komponentēm. Neatkarīgi no līguma veida vai tajā ietvertā pakalpojumu kopējā klāsta, pakalpojuma kvalitātes parametru rādītāji attiecināmi uz katru līgumā iekļauto elektronisko sakaru pakalpojumu atsevišķi.

Pakalpojuma līgumā komersants norāda vērtības šādiem mobilā tālruņa pakalpojuma parametriem:

  • Minimālā runas pārraides kvalitātes vērtība
  • Maksimālais īsziņas piegādes laiks komersanta mobilajā telefonu tīklā

Līgumā norādītās pakalpojuma kvalitātes rādītāju vērtības ir atkarīgas no piedāvātā tarifu plāna, līguma nosacījumiem, kā arī no pakalpojuma sniedzēja tehniskajām iespējām.

Kvalitātes deklarācija

Komersanti ik gadus iesniedz Regulatorā pašu komersantu noteiktas faktiski nodrošināmas pakalpojumu kvalitātes parametru vērtības, kas raksturo pakalpojuma kvalitāti elektronisko sakaru tīklā kopumā šādiem parametriem:

  • Bojājumu novēršanas laiks
  • Nesekmīgo savienojumu koeficients
  • Savienošanas laiks
  • Runas pārraides kvalitāte
  • Nesekmīgi sūtīto īsziņu koeficients
  • Īsziņas piegādes laiks

Pakalpojuma kvalitātes deklarācija atspoguļo komersantu prognozētos mobilā tālruņa pakalpojuma kvalitātes rādītājus. Regulators šos rādītājus apkopo un publicē, lai sniegtu salīdzināmu informāciju par mobilā tālruņa pakalpojuma kvalitāti. Uzzināt par komersantu solīto mobila tālruņa pakalpojuma kvalitāti Jūs varat iekšzemes balss telefonijas pakalpojuma un īsziņu pakalpojuma kvalitātes deklarācijās.

Regulatora kvalitātes mērījumi

Informāciju par Regulatora veikto pakalpojumu kvalitātes mērījumu rezultātiem Regulators apkopo ikgadējā Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskatā, kas atspoguļo noteiktus pakalpojumu kvalitātes rādītājus un to salīdzinājumu starp atsevišķiem komersantiem, sniedzot informāciju par izmaiņu tendencēm arī vairāku gadu griezumā. Regulators veic pakalpojumu kvalitātes mērījumus arī gadījumos, ja Regulatorā iesniegta lietotāja sūdzība par pakalpojumu kvalitāti un ir nepieciešama mērījumu veikšana.