print Drukāt

Nomātās līnijas

   Nomātā līnija ir publiskajā elektronisko sakaru tīklā nodalīts vai izveidots pastāvīgs un simetrisks sakaru kanāls vai savienojums signālu pārraidei starp diviem publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktiem. Pieslēguma punkts ir elektronisko sakaru tīkla pabeigšanas punkts, kurā lietotājam tiek nodrošināta piekļuve publiskajam elektronisko sakaru tīklam.

   Nomāto līniju gala posms ir nomātās līnijas segments starp lietotāja pieslēguma punktu un tuvāko piekļuves mezglu (vieta, kurā ir savienots piekļuves tīkls un pamattīkls).

   Regulatora 2007.gada 7.marta lēmums Nr.55 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" būtisku ietekmi nomāto līniju gala posmu vairumtirdzniecības Latvijas Republikas teritorijā tirgū" noteica no 2007.gada 1.jūlija SIA "Lattelecom" būtisku ietekmi nomāto līniju gala posmu vairumtirdzniecības tirgū. Regulatora 2015.gada 20.augusta lēmums Nr.120 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” būtisku ietekmi vairumtirdzniecības līmeņa augstas kvalitātes piekļuves fiksētā vietā tirgū"  papildina jau iepriekš noteiktās saistības. Minētais lēmums nosaka no 2016.gada 1.marta SIA „Lattelecom” par komersantu ar būtisku ietekmi vairumtirdzniecības līmeņa augstas kvalitātes piekļuves fiksētā vietā tirgū un saistības piekļuvei nomāto līniju gala posmiem vairumtirdzniecībā.

   SIA "Lattelecom" saskaņā ar Regulatora 2015.gada 20.augusta lēmumu Nr.1/10 "Nomāto līniju pamatpiedāvājuma noteikumi" ir publicējusi SIA Lattelecom Ethernet nomāto līniju gala posmu pamatpiedāvājumu un SIA Lattelecom analogo un ciparu nomāto līniju gala posmu pamatpiedāvājumu.