print Drukāt

Nozares pārskati

Interneta pārlūkā Explorer var rasties problēmas ar datu vizualizāciju, tādēļ lūgums izmantot tādus interneta pārlūkus kā Chrome, Microsoft Edge. 


Regulators ir apkopojis informāciju par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniedzēju darbības rezultātiem 2017.gadā. 

Pārskats par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniedzēju darbības rezultātiem 2017.gadā. 

 

Regulators ir apkopojis informāciju par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniedzēju darbības rezultātiem 2016.gadā. Pārskats pieejams šeit.