print Drukāt

Numerācija

   Numerācijas lietošanas tiesības komercdarbībai var saņemt tikai regulatorā reģistrēti elektronisko sakaru komersanti.

   Latvijas Republikā publiskā telefonu tīkla pieslēgumu numuru veidošanai izmanto astoņus ciparus. Numuriem ir vienāds (unificēts) numura formāts un unificēta numura sastādīšanas procedūra, veicot izsaukumus.

   Nacionālais numerācijas plāns nosaka numura struktūru un formātu tā identifikācijai un maršrutēšanai, numura sastādīšanas procedūras, kā arī numerācijas lietošanas mērķus un veidus.
   Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu nosaka maksu par īso kodu izmantošanu.

   Numerācijas lauks Latvijas Republikā iedalās šādi:

Numurs

Izmantošana

00

Starptautiskais prefikss

1XX(X)

Īsie kodi

2XXXXXXX

Publiskā mobilā telefona tīkla numuri

3XXXXXXX-5XXXXXXX

Brīvs

6XXXXXXX

Publiskā fiksētā telefona tīkla numuri

78XXXXXX

Citu veidu pakalpojumu numuri

80XXXXXX

Bezmaksas izsaukuma pakalpojuma numuri

81XXXXXX

Dalītās samaksas pakalpojuma numuri

82XXX
83XX -89XX

Īsie kodi

90XXXXXX

Papildu samaksas pakalpojuma numuri

   Numerācijas izmantošanai komercdarbībai regulators piešķir numerācijas lietošanas tiesības trīs nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas regulatora noteiktajā kārtībā, kādā tiek veikta numerācijas lietošanas tiesību piešķiršana, pagarināšana, anulēšana un tālāknodošana.

   Informāciju par numerācijas lietošanas tiesību piešķīrumiem (arī brīvajiem numuriem) var atrast VASES uzturētajā datubāzē:

       Fiksētie numuri

      Mobilie numuri un pakalpojumu numuri

       Īsie kodi

      Identifikācijas kodi

   Regulatora apkopotā informācija par tālāknodotām numerācijas lietošanas tiesībām 

   Numerācijas resursu piešķīrumu kopsavilkums  

   Lēmumi saistībā ar numerācijas lietošanas tiesībām

   Citi dokumenti par numerāciju:

       Regulators ir apkopojis datus par krāpniecību ar numerāciju; rosina veidot stingrāku regulējumu numerācijas piešķiršanai Uz sadaļas sākumu >