print Drukāt

Padome

Regulatora lēmējinstitūcija ir padome, kura Regulatora vārdā pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem. Saeima pēc Ministru kabineta priekšlikuma uz pieciem gadiem ieceļ amatā Regulatora padomes priekšsēdētāju un četrus padomes locekļus. Atkārtoti padomes locekli iecelt amatā var ne vairāk kā vienu reizi. Par padomes locekli var iecelt Latvijas pilsoni, kuram ir atbilstoša augstākā izglītība un kura zināšanas un pieredze nodrošina likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteikto uzdevumu izpildi.

Padomes sastāvs  


Padomes priekšsēdētājs Rolands Irklis

Dzimšanas gads: 1981

Izglītība:

2005 - Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu profesionālā studiju programma, jurista kvalifikācija

Darba pieredze:

No 25.02.2016.  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs
2011–2016  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes loceklis
2010–2011  Individuāli praktizējošs zvērināts advokāts
2010–2010  SIA „Konsultāciju sabiedrība RA”, jurists, valdes loceklis
2007–2010  Latvijas Banka, juriskonsults
2008–2009  Latvijas Banka, Latvijas Bankas licencēšanas komisijas loceklis
2003–2007  SIA "Law Office "Convents"", jurists
2002–2003  SIA "Excelsio", jurists

Padomes loceklis Gatis Ābele

Dzimšanas gads: 1977

Izglītība:

2000 - Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Maģistra grāds, Starptautiskā ekonomika un bizness

Darba pieredze:

No 25.02.2016.  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes loceklis
2014–2016        Ekonomikas ministrija, ministra biroja vadītājs
2014–2016        Ventspils brīvostas pārvalde, valdes loceklis
2014                 Zemkopības ministrija, parlamentārais sekretārs
2013–2014        Nacionālā gāzes termināļa biedrība, valdes loceklis
2010–2013        A/S Rīgas siltums, padomes loceklis/padomes priekšsēdētāja vietnieks
2010–2013        Ekonomikas ministrija, valsts sekretāra vietnieks
2009–2010        Ekonomikas ministrija, Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktors
2006–2009        Ekonomikas ministrija, Ārējo ekonomisko attiecību un tirdzniecības politikas departamenta direktors
2004–2006        Ekonomikas ministrija, LR pastāvīgā pārstāvniecība ES (Brisele), tirdzniecības padomnieks
2002–2004        Ekonomikas ministrija, LR pastāvīgā misija PTO (Ženēva), otrais sekretārs
2000–2002        Ekonomikas ministrija, Ārējo ekonomisko attiecību un tirdzniecības politikas departaments, PTO nodaļas vadītājs
1999–2000        Ekonomikas ministrija, Ārējo ekonomisko attiecību un tirdzniecības politikas departaments, Tirdzniecības politikas/PTO nodaļas vecākais referents
1998–1999        A/s “Latvijas Unibanka”, Rīdzenes filiāle, klientu menedžeris
1997–1998        AS “Valmieras stikla šķiedra”, Mārketinga un plānošanas nodaļas speciālistsPadomes locekle Rota Šņuka

Rota Šņuka

Dzimšanas gads: 1963

Izglītība:

2012 – Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu bakalaurs tiesību zinātnē

1997 – Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas doktors (Dr. oec.)

1986 - Rīgas Tehniskā universitāte, Inženieris – matemātiķis

Darba pieredze:

No 02.07.2016   Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekle 2011 – 2016   Ekonomikas ministrija, Valsts sekretāra vietniece/ Enerģētikas tirgus un infrastruktūras departamenta direktore/ Enerģētikas departamenta direktore/ Enerģētikas departamenta direktora vietniece

2013, 2014-2016   AS “Rīgas Siltums”, Padomes priekšsēdētāja vietniece/ Padomes locekle

2005 – 2011   Ekonomikas ministrija, Ārējo ekonomisko attiecību direktora vietniece/ ES koordinācijas departamenta direktore

2002 – 2004   Eiropas Komisijas delegācija Latvijā/ Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā (no 01.05.2004.) Projektu vadītāja, ekonomiste 

2001 –2010   Rīgas Ekonomikas augstskola, Konsultante (nepilns darba laiks)

1999 – 2001   FTI (Finance, Treasury, Investment) Consulting Ltd. (Īrija), ES PHARE projekta “Speciālā sagatavošanās programma darbam ar strukturālajiem fondiem/ Tehniskā palīdzība” vietējā projekta koordinatore

1998 – 1999   CEAS Consulting Ltd. (Lielbritānija), ES PHARE projekta “Atbalsts Latvijas lauksaimniecības institucionālajai attīstībai” politikas analītiķe 1997 –1998    Aiovas Valsts universitāte, ASV, Fulbright programmas stipendiāte, pētniece

1986 –2004    Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts, Pētniece (nepilns darba laiks) / Lauksaimniecības ekonomiskās modelēšanas sektora vadītāja/ Zinātniskā līdzstrādniece/ Vecākā inženiere


Padomes loceklis Intars Birziņš

Intars BirzinsDzimšanas gads: 1980

Izglītība:

2002 – 2004 Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Ekonomikas fakultāte, sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā, apakšprogramma Uzņēmējdarbība un vadīšana

1998 – 2002 Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Ekonomikas fakultāte, sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā, apakšprogramma Tiesību zinātnes

Darba pieredze:

No 07.2016.  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes loceklis

2012–2016  Konkurences padome, Analītiskā departamenta direktors

2010–2011  Konkurences padome, Analītiskā departamenta direktora vietnieks

2005–2010  Konkurences padome, Analītiskā departamenta vecākais eksperts

2004–2005  Valsts ieņēmuma dienesta Zemgales reģionālās pārvaldes Muitas Tarifu daļas Preču klasifikācijas sektora vecākais muitas eksperts

2002–2003  Valsts ieņēmuma dienesta Zemgales reģionālās pārvaldes Muitas Tarifu daļas Sertifikācijas sektora muitas eksperts

Padomes loceklis Imants Mantiņš

Imants Mantiņš

Dzimšanas gads: 1963

Izglītība:

2006 – 2008  Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā

1982 – 1987  Latvijas Valsts Universitāte, ekonomists

Darba pieredze:

No 02.07.2016.  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes loceklis

2011–2016  Konsultācijas biznesa vadībā un investīciju jautājumos

2010–2011  Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Pasts” valdes loceklis

2009-2009 VAS “Latvijas Gaisa satiksme” Padomes loceklis

2005-2009 Valsts akciju sabiedrība “Rīgas Satiksme” Padomes loceklis

2005-2009 Valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” Padomes loceklis

1998-2003 Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” valdes loceklis

1997-1998 Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” padomes loceklis

1993–1997 konsultants starptautiskās kompānijās "MAN- Producten Rotterdam B.V." un "E.D.&.F. MAN Ltd."

1988-1993 Mārketinga speciālists ārējās tirdzniecības apvienībā "Interlatvija"