print Drukāt

Padomes sēdes un lēmumi

Regulatora padome lēmumus pieņem padomes sēdē, kuru sasauc un vada priekšsēdētājs. Padomes sēdes laiks un darba kārtība tiek izziņota saskaņā ar kārtību, ko paredz Regulatora nolikums. Tā tiek izziņota ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms padomes kārtējās sēdes sākuma vai ne vēlāk kā divdesmit četru stundu laikā pirms padomes ārkārtas sēdes sākuma. Padomes sēžu darba kārtība ir publiski pieejama Regulatora interneta mājas lapā. Padome pieņem lēmumus balsojot, un lēmumus paraksta priekšsēdētājs.