print Drukāt

Pakalpojumu kvalitāte

Prasības > Mērījumi > Apkopošana >

Regulators, saskaņā ar likumu Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem un Elektronisko sakaru likumu, uzrauga elektronisko sakaru komersantu sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti un par to informē sabiedrību. Regulators nosaka komersantu sniegto pakalpojumu kvalitātes prasības un uzrauga šo prasību izpildi, veicot mērījumus un apkopojot komersantu iesniegtos datus par sniegto pakalpojumu kvalitāti.

PAKALPOJUMU KVALITĀTES PRASĪBAS

Komersanti, kuri sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus, saskaņā ar Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumiem, nosaka pakalpojumu kvalitātes parametru vērtības Regulatora noteiktajiem pakalpojumu kvalitātes parametriem šādiem pakalpojumiem:

  • iekšzemes balss telefonijas pakalpojums fiksētajā un mobilajā telefonu tīklā;
  • īsziņu pakalpojums mobilajā telefonu tīklā;
  • televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums;
  • interneta piekļuves pakalpojums.
Komersantiem katru gadu līdz 1.februārim ir pienākums iesniegt Regulatoram informāciju par pakalpojumu kvalitātes parametru vērtībām esošajam gadam – Kvalitātes deklarācijas. Iesniedzamās informācijas veidlapu formas ir pieejamas šeit.

PAKALPOJUMU KVALITĀTES MĒRĪJUMI 

Pakalpojumu kvalitātes mērījumus veic gan Regulators, gan paši komersanti atbilstoši Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasību, kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas noteikumos noteiktajiem nosacījumiem. Lasīt vēl... 

MĒRĪJUMU REZULTĀTU APKOPOŠANA 

Informāciju par komersantu sniegto pakalpojumu kvalitātes prasību izpildi Regulators apkopo Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskatā, kurā atspoguļo Regulatora veikto pakalpojumu kvalitātes mērījumu rezultātus.