print Drukāt

Pasaule

Enerģētika

ERRA (Enerģētikas regulatoru reģionālā asociācija) apvieno enerģētikas regulatorus no Centrāleiropas un Āzijas valstīm. Tās dibināšanā un regulēšanas pieredzes nodošanā svarīga nozīme bija NARUC (ASV sabiedrisko pakalpojumu regulatoru asociācija). ERRA ir oficiāli reģistrēta 2001.gadā. Regulators ir viens no šīs organizācijas dibinātājiem. Regulators aktīvi darbojas ERRAs pastāvīgajās darba grupās, tostarp kā līdzpriekšsēdētājs vada Licencēšanas un konkurences komiteju un ir pārstāvēts ERRA prezidijā.

ICER (Enerģētikas regulatoru starptautiskā konfederācija) ir dibināta 2009.gada oktobrī Pasaules Enerģētikas regulatoru foruma laikā, regulatoriem paredzot, ka enerģētikas jautājumu globālais raksturs pieaugs, un vēloties regulatoru iesaisti šo sarežģīto jautājumu risināšanā. ICER biedri ir sešu kontinentu enerģētikas regulatoru asociācijas, tostarp CEER un ERRA, kuras biedrs ir Regulators. ICER darbs pārsvarā tiek organizēts virtuāli; ir izveidota arī starptautiskā enerģētikas regulēšanas tīkla tīmekļa platforma IERN.

Elektroniskie sakari

ITU (Starptautiskā Telesakaru savienība)

Regulators piedalās ITU organizētajos pasākumos atkarībā no dienaskārtības, tostarp arī aktīvi  nododot savu pieredzi elektronisko sakaru regulēšanā dažādu reģionu pārstāvjiem par pakalpojumu kvalitāti, ierobežotajiem resursiem, regulatoru nozīmi tirgu uzraudzībā, autorizāciju režīmu un citiem regulēšanas aspektiem. 

EaPeReg Network (Austrumu partnerības Elektronisko sakaru regulatoru tīkls)

2014. gada 26. septembrī parakstīts saprašanās memorands starp BEREC, kuras biedrs ir Regulators, un EaPeReg Network. Tā mērķis ir veicināt ekonomisko attīstību partnervalstīs, atbalstot šo valstu elektronisko sakaru tirgu un nostiprinot ilgtermiņa sadarbību starp ES un Austrumu partnerības valstīm šajā nozarē. 2016. gadā Regulators ir EaPeReg priekšsēdētāja vietnieks.

Pasts

UPU (Pasaules Pasta savienība)

Regulators piedalās UPU kongresos, kur pauž Latvijas viedokli nozares regulēšanas jautājumos.

Ūdenssaimniecība

WAREG (Eiropas Ūdenssaimniecības nozares regulatoru asociācija)


Citi

OECD NER (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Ekonomisko regulatoru kontakttīkls)

Regulators aktīvi darbojas 2014. gadā izveidotājā NER Regulatoru kontakttīklā, tādējādi atbalstot Latvijas iestāšanos procesu OECD, kas ir viena no Latvijas ārpolitikas prioritātēm.

2015. gadā ir uzsākta OECD Regulatora darbības vērtēšana (peer review). Šobrīd OECD izstrādā rekomendācijas turpmākai Regulatora darbībai. Ar OECD rekomendācijām tiks iepazīstināts OECD Regulatoru kontakttīkls, bet pēc tam Regulators analizēs un iepazīstinās ar OECD vērtējumu sadarbības partnerus.