print Drukāt

Piešķīrumi

   Informāciju par numerācijas lietošanas tiesību piešķīrumiem (arī brīvajiem numuriem) var atrast VASES uzturētajā datubāzē:

       Fiksētie numuri

       Mobilie numuri un pakalpojumu numuri

       Īsie kodi

       Identifikācijas kodi

   Regulatora apkopotā informācija par tālāknodotām numerācijas lietošanas tiesībām    

   Numerācijas resursu piešķīrumu kopsavilkums                                                           

   Lēmumi saistībā ar numerācijas lietošanas tiesībām