print Drukāt

Reģionālā sadarbība

Enerģētika

Reģionālās iniciatīvas 

Ar Eiropas Komisijas iniciatīvu 2006.gadā tika aizsākts tā dēvētais reģionālo iniciatīvu process, lai Eiropas Savienības enerģētikas tirgu veidotu, vispirms attīstot un vienojot reģionālos tirgus. Tika izveidoti septiņi reģionālie elektrības un trīs reģionālie gāzes tirgi un nozīmēti katra reģiona koordinatori. Regulators ir Baltijas elektrības reģionālās iniciatīvas (Latvija, Lietuva, Igaunija) aktīvs dalībnieks un koordinators. Pēc ERGEG (Eiropas Elektrības un gāzes regulatoru grupa) darbības izbeigšanas 2011.gada maijā reģionālo iniciatīvu procesu pārņēma ACER. Reģionālo iniciatīvu procesu vada regulatori, sadarbojoties ar pārvades sistēmas operatoriem un citiem tirgus dalībniekiem, kā arī Eiropas Komisiju. 

Baltijas elektrības reģionālās iniciatīvas sanāksmes/elektroenerģijas tirgus forums (ERI) rotācijas kārtībā notiek katrā no trīs Baltijas valstīm. Būtiski, ka Baltijas ERI jau no tā pirmsākumiem aktīvi līdzdarbojas visu trīs Baltijas valstu regulatori, operatori, energouzņēmumi, ministrijas, kā arī uzaicinātie Ziemeļvalstu regulatori, operatori, "Nord Pool Spot" un citu valstu pārstāvji atkarībā no dienaskārtības jautājumiem. Pēdējais Regulatora organizētais forums notika 2015. gada 3. novembrī Rīgā. Ar tajā diskutētajiem jautājumiem var iepazīties šeit .

Saprašanās memorandi

Saistībā ar  REMIT (ES Regula Nr.1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību) ieviešanu Regulators 2014. un 2015. gadā ir noslēdzis vairākus saprašanās memorandus:

- saprašanās memorandu starp ACER un valstu regulatoriem par sadarbību saskaņā ar Regulu (ES) Nr.1227/2011;

- saprašanās memorandu starp ACER un valstu regulatoriem par informācijas apmaiņu saskaņā ar Regulu (ES) Nr.1227/2011;

- saprašanās memorandu ar ACER par Eiropas centralizētā enerģētikas tirgus dalībnieku reģistra (CEREMP) izmantošanu;

- daudzpusējo saprašanās memorandu starp Ziemeļvalstu un Baltijas valstu regulatoriem un Nord Pool Spot (NPS) par sadarbību saskaņā ar Regulu (ES) Nr.1227/2011 tirgus uzraudzības, informācijas apmaiņas un izmeklēšanas/izpildes jautājumos.

Elektroniskie sakari un pasts

BALTREG

BALTREG ir ikgadējās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas elektronisko sakaru un pasta regulatoru darba sanāksmes par visaktuālākajiem nozares jautājumiem, sniedzot padziļinātu informāciju un priekšlikumus ikdienas darbam. 

Pēc Regulatora iniciatīvas 2003.gadā notika pirmā kopējā trīs Baltijas valstu un Ziemeļvalstu regulatoru (NORDREG) tikšanās, pievēršoties elektronisko sakaru regulēšanas aspektiem. Šīs tikšanās notiek atkarībā no dienaskārtības jautājumiem.