print Drukāt

Reģistrēšana

Regulējamie pakalpojumi

Tradicionālie pasta pakalpojumi, eksprespasta pakalpojumi, kurjerpasta pakalpojumi un abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumi.

Komersantu autorizācija 

Komersantam ir tiesības uzsākt pasta pakalpojumu sniegšanu, ja tas Pasta likuma noteiktajā kārtībā ir iesniedzis Regulatoram reģistrācijas paziņojumu.

Pasta komersanta reģistrācijas paziņojums     

Pasta komersants ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc tam, kad ir nosūtījis reģistrācijas paziņojumu, iesniedz Regulatoram informāciju par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu kalendārajā gadā no plānotā neto apgrozījuma (3.pielikums)

Komersantu darbības pārtraukšana

Pasta komersants Regulatoram iesniedz pasta komersanta darbības izbeigšanas paziņojumu, ja pasta komersants vispār pārtrauc pasta pakalpojumu sniegšanu visiem lietotājiem.

Pasta komersanta darbības izbeigšanas paziņojums

Reģistrēto komersantu saraksts

Reģistrētie pasta komersanti                                  

Komersanti, kuru darbība apturēta

Izslēgtie pasta komersanti un komersanti, kam atņemtas tiesības sniegt pasta pakalpojumus                                

Normatīvie akti:

Noteikumi par pasta komersanta reģistrēšanu

Vispārējās atļaujas noteikumi pasta nozarē

Vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu novēršanas noteikumi pasta nozarē


Lūdzam neskaidrību gadījumos sazināties ar mūsu speciālistiem, zvanot uz Pasta nodaļu pa telefonu 67097242, 67097250 vai arī pieteikt apmeklējumu klātienē.