print Drukāt

Regulatora 2011.gada konference Daudznozaru regulēšana - šodiena un nākotnes izaicinājumi

 Regulatora konference “Daudznozaru regulēšana – šodiena un nākotnes izaicinājumi” 

2011.gada 10.jūnijs 

DARBA KĀRTĪBA   

Atklāšanas uzruna 

Padomes priekšsēdētājs Dr. Valdis Lokenbahs, SPRK, Latvija

DAUDZNOZARU REGULĒŠANAS MODELIS – EFEKTĪVAS REGULĒŠANAS IESPĒJAS UN IZAICINĀJUMI

Ioaniss N. Kesidess, vadošais ekonomists, Pasaules Banka

Regulēšanas reforma attīstībai: virzība uz jaunu darba kārtību 

The Dawn of a New Era in Utility Regulation 

Dr. Irisa Henselere-Ungere, viceprezidente BNetzA, Vācija

Federālā Elektroenerģijas, gāzes, telekomunikāciju, pasta un dzelzceļa aģentūra - veiksmes stāsts! 

Prof. Edvīns Karnītis, padomes loceklis, SPRK

Daudznozaru regulēšanas pieredze Latvijā: panāktais un vēl sasniedzamais 

Kristofs Kovacs, Enerģētikas ģenerāldirektorāts, Eiropas Komisija

ES iekšējais enerģētikas tirgus: pagātne, tagadne, nākotne 

Prof. Inna Šteinbuka, bijusī SPRK priekšsēdētāja, Sociālo lietu un informācijas sabiedrības direktorāta vadītāja, EUROSTAT 

Regulēšanas loma Eiropas stratēģijas 2020 mērķu sasniegšanā 

Ainārs Meņģelsons, Enerģētikas departamenta direktors, SPRK

Enerģētikas regulēšana – atziņas un izaicinājumi 

Dr. Andris Virtmanis, Elektronisko sakaru un pasta departamenta direktors, SPRK

Elektronisko sakaru un pasta regulēšanas ietvaru ieviešana - 1. daļa , 2. daļa 

Paralēlās sesijas 

Kādai ir jābūt optimālai tarifu izmaksu struktūrai ilgtermiņa skatījumā? Iespējas un izaicinājumi 

Cik plata ir platjosla un cik esam gatavi maksāt par to?  

Cik un vai mēs esam gatavi maksāt par kvalitatīviem pakalpojumiem ūdenssaimniecībā? 

Foto