print Drukāt

Regulatora 2015.gada seminārs Regulēšanas aspekti pārejai uz interneta protokola publiskajiem tīkliem

Eiropā, tostarp arī Latvijā, aktuāls ir jautājums par pāreju uz jaunās paaudzes tīkliem, kas nodrošinātu platjoslas datu pārraidi. Pārejas pamatā ir uz interneta protokolu (IP) bāzēti publiski tīkli. Datu pārraides tīkliem migrējot uz IP publiskiem tīkliem, rodas nepieciešamība arī balss telefonijas pakalpojumu nodrošināšanai izmantot jaunās paaudzes tīklus. 

Lai iepazīstinātu elektronisko sakaru komersantus ar regulēšanas, tehnoloģiskiem, tarifu un citiem, ar pāreju uz jaunās paaudzes tīkliem saistītiem jautājumiem, kā arī pārrunātu iespējamās problēmas, kas izriet no pārejas uz IP publiskajiem tīkliem, Regulators 2015.gada 22.oktobrī organizēja semināru "Regulēšanas aspekti pārejai uz interneta protokola publiskajiem tīkliem". 

Seminārā apskatīto tēmu prezentācijas: