print Drukāt

Regulatora kvalitātes mērījumi

Regulators veic gan izlases, gan sērijveida interneta pakalpojuma kvalitātes mērījumus BITE Latvija, LMT, Tele2 mobilajos elektronisko sakaru tīklos dažādās Latvijas vietās. Interneta pakalpojuma kvalitātes mērījumus Regulators veic, izmantojot Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmu (itest). Mērījumu rezultātus Regulators apkopo un iekļauj ikgadējā Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskatā, kas atspoguļo pakalpojumu kvalitātes rādītājus un to salīdzinājumu starp komersantiem, atsevišķiem pakalpojumu kvalitātes rādītājiem sniedzot to izmaiņu tendences arī vairāku gadu griezumā.
Sērijveida interneta mērījumu rezultāti atspoguļo noslodzes ietekmi uz faktisko pieslēguma lejupielādes ātrumu konkrētos brīžos. Redzams arī, ka pat vietās, kur lejupielādes ātrums ir salīdzinoši augstās robežās, tas maksimālās noslodzes brīžos dažkārt sasniedz zemas vērtības. Ar Sērijveida mērījumu rezultātiem Jūs varat iepazīties Regulatora sagatavotajās infogrammās interneta sērijveida mērījumiem:

Izlases interneta mērījumu aktuālos rezultātus Regulators ir atspoguļojis kartē, kurā Jums ir iespēja aplūkot informāciju par BITE Latvija, LMT, Tele2 interneta pakalpojuma pieslēguma ātruma vidējās vērtības konkrētās vietās – informācija aktualizēta 04.01.2019